LAPORAN PENDUDUK BERDASARKAN KELAHIRAN, KEMATIAN PENDATANG DAN PINDAH (WNI)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
LAPORAN PENDUDUK KOTA BANDUNG
BERDASARKAN : KELAHIRAN, KEMATIAN, PENDATANG DAN PINDAH
WARGA NEGARA INDONESIA
                                                                                             PADA AKHIR BULAN :   DESEMBER    2006
                                                                                              KECAMATAN :   CIDADAP
NO KELURAHAN JUMLAH PENDUDUK LAHIR BULAN INI MATI BULAN INI PENDATANG BULAN INI PINDAH BULAN INI PEND AKHIR BULAN INI
    L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
                                       
1 Hegarmanah 9,027 9,465 18,492 1   1 2 4 6 3 4 7 10 7 17 9,019 9,458 18,477
                                       
2 Ciumbuleuit 7,435 7,334 14,769 3 3 6 1   1 5 5 10 5 3 8 7,437 7,339 14,776
                                       
3 Ledeng 4,757 4,321 9,078   3 3 1 5 6 6 2 8 8   8 4,754 4,322 9,076
                                       
J U M L A H 21,219 21,120 42,339 4 6 10 4 9 13 14 11 25 23 10 33 21,210 21,119 42,329