PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDUNG
BERDASARKAN JUMLAH :  RT, RW DAN MENURUT GOLONGAN AGAMA
PADA BULAN :  DESEMBER
KECAMATAN :   LENGKONG
NO KELURAHAN JUMLAH JUMLAH UMPI JUMLAH PENDUDUK JUMLAH MENURUT GOLONGAN AGAMA
RT RW WNI WNI  WNA  JML L P JML ISLAM KRISTEN KHATLK HINDU  BUDHA LAIN-LAIN
KET
                                 
1. CIKAWAO 55 9 1,655 50 0 1,705 4,380 4,409 8,789 7,473 505 71 8 25 0
                                 
2. PALEDANG 43 8 977 537 6 1,520 3,209 3,303 6,512 4,592 1,240 555 7 155 0
                                 
3. LINGKAR SELATAN 74 10 2,000 79 0 2,079 5,935 5,166 11,101 9,046 738 530 101 210 15
                                 
4. BURANGRANG 65 9 1,477 197 0 1,674 4,615 4,249 8,864 7,691 589 525 25 23 17
                                 
5. TURANGGA 84 11 2,816 188 0 3,004 7,046 7,041 14,087 13,801 462 244 11 50 0
                                 
6. MALABAR 58 11 1,525 323 6 1,854 5,309 5,312 10,621 6,954 1,351 237 26 185 0
                                 
7. CIJAGRA 52 7 2,562 60 1 2,623 5,343 5,384 10,727 8,735 994 503 106 57 0
                                 
  JUMLAH 431 65 13,012 1,434 13 14,459 35,837 34,864 70,701 58,292 5,879 2,665 284 705 32